آماده کردن اسب (تیمار) و نحوه زین کردن اسب و افسارزدن

0

مهارت سوم:
تیمارکردن:
پوست ،یال و دم اسب شما روزانه نیاز به برس دارند.همچنین سم ها بایستی تمیزگردند تا اسب همیشه تمیز وسالم وبا نشاط باشد.
وسایل قشو:معمولا ازبرس های مخصوص (زبر ونرم) شانه یال وسم پاک کن ،اسفنج استفاده می شود.
ازقشوبرای تمیزکردن ذرات گل ولای وسفیدی حاصل ازعرق استفاده می شود.باید قشو را به آرامی وبا ملایمت انجام دهیم…یک نکته اینکه باید همیشه درنحوه قرارگیری درکناراسب دقت نماییم تا مخاطرات کمترشود.ناحیه زیرشکم،روی معده وزیرکتف ها در اسب ها حساس است.بنابراین ممکن است درهنگام قشوکردن آن ناحیه برخی اسب ها که حساس ترند واکنش هایی ازخود بروز دهند.
مثل دست زدن یا پا کوبیدن !همیشه برس را درجهت خواب موها بکشید.

معمولا ناحیه هایی مثل پشت گوش حیوان وسر وروی صورت حیوان را به خوبی قشوکنید درهنگام قشوکردن این نواحی خود اسب ها نیز احساس رضایت خواهند داشت چرا که برای خود حیوان پاک کردن این نواحی بسیار مشکل است.با شانه های مخصوص یال، یال را شانه کنید ودرپایان موها را ازته بگیرید وبه آرامی بکشید این کارباعث لخت وصاف تر ایستادن یال ها می شود.

درپایان باید با یک اسفنج وحوله نرم،(اگرهم کمی مرطوب باشد ایراد ندارد)روی بدن حیوان کشید به خصوص دور چشمان،پوزه واطراف بینی ودم اسب را نیزباید با همان برس یا شانه ،شانه زد البته درهنگام این کاربه نحوه قرارگرفتنتان درکناراسب دقت بیشتری کنید.درپایان نیز با سم پاک کن داخل گودی سم را پاک کرده وگل ولای را خارج کنید.سم پاک کن را ازپاشنه یه سمت پنجه بکشید به طوری که به داخل شیارقورباغه ای فشارنیاورد.

 

تیمارکردن
تیمارکردن اسب
اسب
برس زدن اسب

 

 

زین وبرگ کردن اسب:( دهنه کردن وزین گذاری)
هنگامی که اسب بی حرکت ایستاده ومقید شده بهتراست انجام شود.همیشه باید ازیک زین مناسب وتمیزاستفاده کرد.مادامی که به اسب نزدیک می شوید بهتراست با اسب صحبت کنید تا احساس آرامش کند واو را متوجه اعمال خود کنید.زین وزن شما را روی مرکزثقل اسب قرار می دهد.پس یک زین مناسب انتخاب کنید که به حیوان آسیب نزند.همیشه ازسمت چپ به حیوان نزدیک شوید.زین را روی ساعد خود قرار دهید وازطرف جلوسمت چپ به سمت کتف اسب نزدیک شوید.

ابتدا زین را به آرامی روی جدوگاه (قسمت برجسته بعد ازگردن حیوان) قرار داده وسپس مقداری درجهت خواب موها به عقب بکشید،عرق گیر را درزیر زین صاف کنید ومرتب کنید.از دوطرف عرق گیر را آزمایش کنید…اگرتعلیمی دارید آنرا ازتنگ زین عبور دهید سپس تنگ را گرفته وازپشت آرنج اسب به صورت صاف ومستقیم از زیرسینه عبور دهید وبه طرف خود بیاورید وسپس به سگک های مربوط ببندید .توجه کنید که تنگ را به خوبی محکم کنید تاهنگام سوارشدن زین حرکت نکند وازجای خود جابه جا نشود.برای برداشتن زین نیزابتدا تنگ را شل کرده سپس تعلیمی راخارج کرده وبعد با یک دست به آرامی زین را ازمحل خودش برمی داریم.

 

اسب وآماده کردن آن برای سوارکاری
دهنه زدن اسب

 

 

دهنه زدن :
به دقت سراسب را نگه دارید.افسار را دردست نگه دارید،کلگی را بازکرده بعد دستجلوی افساررا روی گردن اسب قرار دهید،سپس درحالی که افساررا با دست راست گرفته اید،آبخوری را روی انگشتان دست چپ نگه دارید بعد به آرامی انگشت شست را ازمیان گوشه دهان درفاصله بین دندان های پیشین وآسیا به لثه فشاردهید تا دهان اسب بازشود سپس به آرامی وارد دهان اسب کنید.وافساررا با دست راست تا پشت گوشها بالا بیاورید.به اندازه ی افسار توجه داشته باشید که نه بلند باشد ونه کوتاه .چرا که اگربلند باشد دهنه به درستی دردهان اسب قرار نمی گیرد وفشارلازم را به دهان اسب وارد نمی کند واگر کوتاه باشد حیوان را می آزارد .به تسمه ها یا بندهای زیرگلو و روی بینی که مربوط به افسارمی باشد را ببندید.
برای بازکردن دهنه :ابتدا بند زیرگلو و بینی را باز کرده وسپس افساررا به آرامی ازپشت گوش بیرون آورده وبه آهستگی خارج می کنیم وآبخوری نیزخارج می شود.
حال، یک اسب آماده برای سوارشدن دراختیار داریم ،ابتدا یاد گرفتیم که چگونه به اسب نزدیک شویم وچگونه رفتارکنیم که نه تنها درهمان لحظه اول بلکه درتمامی مراحل حتی درقشو وزین کردن نیز باید مهارت اول را به یاد داشته باشیم .درمهارت دوم با وسایل ولباس سوارکاری آشنا شدیم ودراین مهارت هم با نحوه ی زین کردن اسب آشنا شدیم.

 

اسب
وسایل تیمارکردن اسب

در مقاله ی بعدی به آموزش مهارت چهارم نحوه ی سوار وپیاده شدن براسب می پردازیم.با ما همراه باشید…

منبع:

جزوات درسی گروه هتلداری وگردشگری سازمان فنی وحرفه ای استان اصفهان 

0
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *