انواع حافظه ی انسان و بهداشت مغز

2+

الف)حافظه حسی که بر اساس حواس پنجگانه (بینایی،شنوایی،چشایی،لامسه وبویایی) عمل می کند واطلاعات را به مدت کم تر از یک یا دوثانیه در ذهن نگه می دارد. وقتی شما شماره ی اتومبیلی را می بینید در مدت یک یا دوثانیه می توانید آن را درذهن نگه دارید ولی اگربرای به یادماندن طولانی آن از روش های دیگری استفاده نکنید آن را فراموش خواهید کرد.

ب) حافظه ی کوتاه مدت که اطلاعات را به مدت کم تر از ۳۰ثانیه نگه می دارد.هنگامی که شما اطلاعات مخابرات شماره تلفنی را می پرسید و بلافاصله می خواهید آن را روی کاغذ بنویسید یا به آن تلفن بزنید شماره را درحافظه ی کوتاه مدت خود نگه می دارید ولی اگر بیش از۳۰ثانیه بگذرد واین شماره تکرار نشود به تدریج از بین خواهد رفت.برای نگهداری اطلاعات درحافظه ی کوتاه مدت واحتمالا برای همیشه ،تکراربهترین شیوه است.

 

انواع حافظه
حافظه ی کوتاه مدت

 

ج)حافظه ی بلند مدت که اطلاعات را برای مدت طولانی وشاید برای همیشه نگه می دارد.روان شناسان می گویند اطلاعاتی را که ما ازجهان خارج دریافت می کنیم ابتدا به مدت کم تر از دوثانیه درحافظه ی حسی نگه می داریم،سپس این اطلاعات به حافظه ی کوتاه مدت می رسد وحدود ۳۰ثانیه در آنجا نگهداری می شود وبرای مدت طولانی در آنجا ثبت و نگهداری می شود.

حافظه بلند مدت مانند انبار بزرگی است که اطلاعات بسیاری مثل اسم ها،تاریخ ها،محل ها ،اصطلاحات ها،تعریف ها و… در آن انبار شده است.بعضی از روان شناسان معتقدند که هرنوع اطلاعی که به حافظه ی بلند مدت سپرده می شود برای همیشه ذخیره می شوند ،ممکن است ما نتوانیم همه ی آن ها را بازیابی کنیم ولی شاید به این علت که به خوبی دسته بندی نشده اند به یاد ما نمی آیند.
هرچه اطلاعات ،بیش ترتکرار شوند آسان تر وارد حافظه ی بلند مدت خواهند شد،اگر اطلاعات جدید را به چیزهایی که ازقبل می دانستیم پیوند بزنیم انتقال مطالب به حافظه بلند مدت به آسانی انجام خواهد شد.

وقتی چیزی را می بینیم ،می شنویم ویا مطلبی را می خوانیم آن را وارد حافظه ی خود می کنیم.برای آن که مطالب وارد شده به حافظه را به یاد آوریم مغز ما باید فعال شود به عبارت دیگر به کار انداختن حافظه کار مغز است به همین دلیل توجه به بهداشت مغز ضروری است.

 

انواع حافظه
حافظه ی بلند مدت

 

بهداشت مغز
مغز ما مانند ماهیچه های اعضای بدن ،خون دریافت می کند.مقدار خونی که درمدت ۲۴ساعت درمغز جریان می یابد حدود ۲۰۰۰تا ۲۲۰۰لیتراست.جریان خون درمغز براثرهیجان یا فعالیت مغزی شدید تندتر و برعکس هنگام خواب کند می شود.از طرف دیگرمی دانیم که خون ما به اکسیژن نیازدارد تا بخشی ازآن را به مغز برساند برای آسان شدن کارفکری وبخصوص برای این که حافظه ،کارخود را به خوبی انجام دهد باید برای خون اکسیژن کافی تامین کنیم.

یکی از را های تامین اکسیژن خون ،گذراندن حداقل یک روز درهفته درهوای آزاد خارج ازشهراست و راه دیگراین است که هرساعت یکبار پنجره ی اتاق را بازکنید و مدت یک یا دو دقیقه نفس عمیق بکشید.

 

مغز انسان
بهداشت مغز

 

تنفس صحیح چگونه است؟

تنفس صحیح در سلامتی بدن نقش اساسی دارد.طرز تنفس درست ،نفس کشیدن عمیق است.درتنفس عمیق اکسیژن بیشتری وارد شش ها می شود.بخشی از این اکسیژن به اعضای بدن می رسد وقسمتی از طریق خون دراختیار سلول های مغزی قرار می گیرد.هرچه اکسیژن بیشتری به مغز برسد امکان تفکرویادگیری بیشتر وبهتر فراهم می شود.

تنفس عمیق از سه مرحله ی دم،نگهداری نفس وبازدم تشکیل می شود و بدین صورت است که هرچه مدت زمان دم زیاد باشد مدت نگهداری (حبس نفس) درسینه چهاربرابر و مدت زمان بازدم دوبرابر مدت زمان دم خواهد بود.اگرشما کم کم مرحله ی دم خود را به ۶ ثانیه برسانید(یعنی ۶ ثانیه هوا را داخل شش های خود بدمید) باید هوای دم را به مدت ۲۴ثانیه در شش های خود نگه دارید وسپس هوای داخل شش ها را به مدت ۱۲ثانیه بیرون کنید.

 

شیوه ی درست تنفس کردن

 

سعی کنید هر روز چهارتا پنج جلسه به این روش تنفس کنید و هرجلسه ۱۰الی ۱۵ بار این روش را تکرار کنید.تنفس صحیح علاوه بر افزایش اکسیژن مصرفی اعضای بدن ومغز،آرامش وتعادل فکرکردن را فراهم می کند.

منبع:
کتاب نردبان موفقیت (روش های صحیح مطالعه ) از اکبر حسامی


بهاره منیعی
2+
Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *