تاریخ هنر (قسمت اول)

5+

 

تاریخ هنر:

هدف از تاریخ هنر عبارت است از شناخت و ارزیابی از هر زمان و مکانی که آمده باشد و با هر دستی که ساخته شده است. تاریخ را بیشتر مردم به صورت سند و تغییر کارهای گذشته انسان می‌دانند و هنر چیزی موجود در برابر قوای بینایی و لامسه می‌پندارند. یک اثر هنری به دلیل مریی و ملموس بودنش رویداد پایدار کننده دارد که در زمان و مکان خاص و به دست اشخاص خاص خود آفریده شده است. اثری که در دوران گذشته به دست هنرمند درست شده است در زمان حال به حیاتش ادامه می‌دهد و تا سالهای طولانی آن اثر هنری باقی می‌ماند.

 

 

 

هنر چیست:

هنر بیان صوری یک تصویر ذهنی یا مفهومی خیالی در چهارچوب رسانه‌ای می‌باشد. هنر در معانی عام و انتزاعی به هرگونه فعالیتی که هم خود‌انگیخته و هم مهار شده باشد. بنابراین هنر از فرایندهای طبیعت متمایز است. در گذشته سعی بر این بود که که هنرها را به دو دسته هنر زیبا و هنر سودمند تقسیم کنند. هنر زیبا فرآورده‌ای است که در خود ارزش دارد مثل هنر نقاشی. هنر سودمند دارنده هدفی فراتر از خود فرآورده است مثل سفالینه منقوش شده. از انواع هنر که در واژه‌نامه آن وجود دارد: هنر تجسمی، هنر ترسیمی، هنر تزیینی، هنر توصیفی، هنر ذهنی،هنر بازنمایانه، هنر عینی و هنر غیر عینی یا غیر بازنمایانه می‌باشد.

 

 

 

 

سبک هنری چیست:

سبک از ویژگی هنری خاص و گرایش‌های غالب فرم است که در طی دوره‌های تاریخی و جریان‌های هنری می‌باشد. همچنین سبک ممکن است به استفاده بیانگرایانه هنرمندان از رسانه‌ها برای اعطای ویژگی خاص به آثارشان اشاره دارند.

زمان آفرینش هر اثر هنری پیوندی فشرده با شکل ظاهری آن یا در یک کلام با سبک آن دارد. سبک هر اثر هنری تابعی از دوره تاریخی آن اثر می‌باشد. هنر می‌تواند چیزی بیش از یک نوع ارتباط باشد ولی در حقیقت نوعی ارتباط محسوب می‌شود. یادگرفتن زبان‌های هنر دوران‌های مختلف وظیفه تاریخ هنر است.

در هنر آثار و اشیاء هنری هیچ تغییری نمی‌کنند بلکه پایدار و ماندگار می‌مانند. آثار هنری که هنرمندان خلق می‌کنند در مدت زمان طولانی به تدریج کاهش و فرسایش می‌شوند. در اثر هنری این را می‌بینیم که آثار هنری که ساخته می‌شود متعلق است به یک دوره هنری که با دوره‌های هنری دیگر متفاوت است. چیزی که در آثار هنری تغییر داده می‌شود می‌تواند نگاه انسان‌ها و یا آفرینندگان آثار هنری نسبت به معنای زندگی و هنر باشد.

 

 

 

اثر هنری:

اثر هنری می‌تواند یک شیء و در همان حال یک رویداد تاریخی است. هر اثر هنری که هنرمند می‌سازد برای بینندگانی خاص و در زمان و مکانی خاص‌تر آفریده می‌شود. هدف هنرمند از ساختن یک اثر هنری ممکن است جزیی از معنی آن اثر باشد.

هر اثر هنری نشانه حرف‌های درونی یک هنرمند می‌باشد. هنرهای زیبای طراحی، نقاشی، چاپ‌دستی‌، مجسمه‌سازی و امثال این‌ها در طول تاریخ منشا اصلی و مهم کشفیات و تحولات هنری با قابلیت رشد و گسترش فراوان می‌باشد.

در دوره‌های گذشته که بررسی می‌کنیم ثابت شده است که بشر همواره به هنر نیازمند است. برای مثال نقاشی‌هایی که در غار می‌کشیدند تا آثار آوانگارد در قرن بیستم انبوهی از سبک‌های گوناگون پدید آمده است. هنر صرف نظر از زمان و مکان خلقتش همواره آفریده شده است زیرا هنرمند برای بیان کردن صحبتش از روش‌های گوناگونی انتخاب می‌کند. با خلق اثرش می‌خواهد حرفش را به مردمانش بیان کند.

 

 

 

منبع:

کتاب هنر در گذر زمان

مبانی هنر نظریه و عمل

دایرِه المعارف هنر

5+
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *