گرامی‌داشت روز معلم

3+

سلام بر تو ای گوهر گرانقدر و ای در گرانبهای قله های ایثار واستقامت ,تو با نسیم علم و دانشت طراوت خاصی به این بدن های خواب وناآگاه ما بخشیدی ,تو باعث شدی تا ما از تاریکی وذلت جهل به سوی روشنایی وسربلندی علم واز غبارکده بی معرفتی وناآگاهی بسوی دهکده علم ومعرفت راه یابیم.
به راستی اگر تو نبودی چه کسی دستگیر ما دراین طوفان سهم گین زندگانی شده وما را بسوی کشتی پربارعلم ومعرفت راهنمایی می کرد.مگر نه این است که تو چراغ راه ما در این دهکده امتحان وبلکه ظلمت کده غفلت واز خدا بی خبری شدی ,توکه به عنوان یک معلم دلسوز هیچگاه دست پرمهر ومحبت ومملو از امیدت را ازسرما برنداشتی وشب وروز به راه درست وصراط مستقیم بودی,همان راهی که تمام پیامبران الهی وامامان معصوم (ع)تا آخرین نفس شان سعی داشتند مردم را از منجلاب غفلت وانحراف به سوی رستگاری ابدی سوق دهند وراهی که فلاح و رستگاری ما در آن نهفته است.

 

 

 

پس این تو بودی ای معلم آزاده که آزادی وآزادگی را به ما آموختی وبه ما یاد دادی که چگونه با سلاح برنده ایمان خود را از زنجیرهای اسارت وبردگی این دنیای دنی رهانیم.سلام ابدی ما نثار گام های استوار تو باد ای معلم عزیز,تو باعث شدی تا ما آفریدگار حقیقی خودمان را بشناسیم وبه دستورات او عمل کنیم وبا کارهای خداپسندانه خودمان بجای نارضایتی او سایه لطف ومهربانی اش را برسرمان احساس کنیم.بهشت جاویدان جایگاه ابدیت باد…ای معلم عزیر روزت مبارک باد…
معلم کیمیای جسم وجان است
معلم رهنمای گمرهان است
شده حک برفرازقله ی عشق
معلم وارث پیغمبران است

 

 

ضمن بزرگداشت یاد وخاطره استاد شهید مرتضی مطهری وگرامیداشت روز معلم ,جا دارد که از استاد گرانقدر و مدیر سایت هی بیب هورا آقای محسن شیروانی هم به پاس زحمات و تلاش های بی دریغشان نهایت قدردانی را داشته باشم و این روز فرخنده را از طرف خودم وتمامی اعضای گروه اقتصادی هرنو به ایشان تبریک می گویم …
روز معلم را به تمامی معلمان و استادان عزیز وزحمت کش وکسی که الفبای زندگی را به من آموخت (سرکار خانم هنگامه مظفری)تبریک می گویم…
از طرف اعضای سایت هی بیب هورا تقدیم به وجود باارزشتان …

3+
No votes yet.
Please wait...