مهارت‌های زندگی

2+

قرن بیستم را به خاطر فزونی جنگ ،تورم،انفجار جمعیت ،افزایش بیکاری ،مهاجرت،از هم گسیختگی خانواده ها،قرن اضطراب نامیدند وانسان دنیای امروزهنوزمسایل قرن بیست را حل نکرده بود که به قرن بیست ویک ،عصرفروپاشی مرزهای ارتباطی واطلاعاتی رسید.

عصری که رشد ماهواره ها واینترنت و رویارویی با حجم وسیع اطلاعات درست ونادرست ،موقعیت ها وبحران های بیشماری را برای انسان امروز به ارمغان آورده است،به طوری که علیرغم تغییرات عمیق فرهنگی وتغییردرشیوه های زندگی ،بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل روزمره ازتوانایی های لازم واساسی ،خود را بی بهره می پندارند وهمین امرآنان را در مواجهه با مسایل ومشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است.

افزایش آمار خودکشی وطلاق ،فرارازخانه ویا پناه بردن به الکل ومواد مخدر بیانگرآن است که مبتلایان به آن ها توانایی مقابله ی سازگارانه با مشکلات را نداشته اند.

آموزش مهارت های زندگی برای مقابله وسازگاری صحیح با مسایل ومشکلات روزمره وبهبود زندگی فردی واجتماعی انسان امروز،بخش مهمی ازبرنامه ی درسی اکثرنظام های آموزشی دنیا می باشد که خوشبختانه درچندسال اخیردرکشورما نیزآغاز گردیده است.

هدف از آموزش مهارت های زندگی ارتقا ،سازگاری فرد، ابتدا با خودش ،سپس با دیگران ومحیطی است که درآن زندگی می کند.این مهارت ها به ما می آموزد که درطول زندگی به ویژه در موقعیت های پرخطر چگونه عاقلانه وصحیح رفتارکنیم.

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند تا در موقعیت های مختلف ،عاقلانه وصحیح رفتار کنیم،به طوری که با خود ودیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده وبدون توسل به خشونت بتوانیم مسایل پیش آمده را حل نماییم وضمن کسب موفقیت در زندگی ،احساس شادمانی داشته باشیم.

اهداف مهارت های زندگی

بخشی ازاهداف مهارت های زندگی عبارت است از:

تقویت اعتماد به نفس

تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری

رشد و تقویت عواطف انسانی

ایجاد روحیه ی مقاومت دربرابر تبلیغات مسموم

کمک به شناسایی وبیان احساسات

تامین سلامت جسمی وبهداشت روانی

تقویت مهارت های ارتباطی

ساختن یک شهروند متعادل ومقبول اجتماع

تقویت روحیه ی همزیستی مسالمت آمیز

ارتقا سازگاری فرد با خودش ،با دیگران ومحیط زندگیش

انواع مهارت های زندگی

سازمان بهداشت جهانی مهارت های زندگی را با عناوین دهگانه زیر مشخص نموده است که رمز برخورداری ازاین مهارت ها ،دانستن،تمرین وبه کارگیری هرچه بیشتردرزندگی روزمره است.

مهارت خودآگاهی

مهارت همدلی

مهارت روابط بین فردی

مهارت ارتباط موثر

مهارت مقابله با استرس

مهارت مدیریت برهیجان ها

مهارت حل مسعله

مهارت تصمیم گیری

مهارت تفکرخلاق

مهارت تفکرنقادانه

زندگی یک اثرهنریست ،نه یک مسعله ریاضی

مهارت خودآگاهی

مهارت خودآگاهی ،توانایی شناخت ازنقاط ضعف وقوت خواسته ها ،نیازها،رغبت ها وتصویر واقع بینانه از خود است تا حقوق فردی ،اجتماعی و مسعولیت های خود را بهتر بشناسیم. با کسب این مهارت به سوال اساسی من کیستم؟ پاسخ می گوییم.

مهارت همدلی

همدلی یعنی این که فرد بتواند مسایل دیگران را حتی زمانی که درآن شرایط قرار ندارد درک کند و به آن ها احترام بگذارد. این مهارت موجب می شود تا به دیگران توجه کرده و آن ها را دوست داشته باشیم و خود نیز مورد توجه و دوست داشتن دیگران قرار بگیریم و با ایجاد روابط اجتماعی بهتر به هم نزدیکتر شویم.

مهارت روابط بین فردی

مهارتی است که موجب می شود ضمن تقویت روحیه ی مشارکت ،اعتماد واقع بینانه وهمکاری با دیگران بتوانیم مرزهای روابط بین خود وکسانی که دوستشان داریم را تشخیص داده ودرجهت ایجاد روابط صمیمانه ودوستانه قدم برداریم وهرچه زودتر به دوستی های نامناسب وناسالم خود خاتمه دهیم، پیش ازآن که مورد آسیب جدی قرارگیریم.

برای زندگی بهترفکرکنید ولی غصه نخورید.

مهارت ارتباط موثر

کسب این مهارت به ما می آموزد برای درک موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنان فعالانه گوش دهیم وچگونه دیگران را از احساس و نیازهای خود آگاه نماییم تا ضمن به دست آوردن خواسته های خود طرف مقابل نیزاحساس رضایت نماید.

مهارت مقابله با استرس

در دنیای امروز،همواره با تغییرات وسیع وپیچیده ای مواجه ایم وهرتغییری با فشارهای روحی وروانی (استرس) همراه است. میزان استرس اگربیش ازحد وطولانی باشد،برزندگی وعملکرد ما تاثیر منفی گذاشته ومشکلات جدی و زیادی را برای ما به وجود خواهد آورد.فراگیری این مهارت به ما کمک می کند تا استرس های مختلف واثرات آن را شناخته و راه های کاهش یا مدیریت بر آن ها را کسب نماییم.

مهارت مدیریت برهیجان ها

اگربتوانیم مدیریت مطلوبی برهیجان های خود مانند شادی ،غم،خشم،ترس،یاس ،اضطراب و…داشته باشیم،رویاها ،خاطرات وادراکات ما جان می گیرد.کسب این مهارت به ما کمک می کند تا ضمن شناسایی هیجان های خود و دیگران و تاثیرآن ها بر تفکرات و رفتارهایمان بتوانیم در مقابله با آن ها واکنش مناسب را از خود بروز دهیم.

مهارت حل مساله

ما هر روزه با مسایل فراوانی روبه روهستیم که برخی ساده وبرخی پیچیده اند.مهارت حل مسعله این توانایی را به ما می دهد که با توجه به تجارب عملی وتوانمندی های ذهنی خود بتوانیم درجهت حل مساله یا مشکل قدم برداشته وبه نتیجه ی مطلوب دست یابیم.

حضرت علی (ع) می فرمایند: زندگی مثل مزرعه است وادب مثل باران.

مهارت تصمیم گیری

انسان درمسیر زندگی همواره نیازمند تصمیم گیری های مختلف است و موفقیت در زندگی در گرو تصمیم گیری درست وبه جای اوست. مهارت تصمیم گیری به ما کمک می کند تا با اطلاعات وآگاهی کافی با توجه به اهداف واقع بینانه خود،از بین راه حل های مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده وبه کاربگیریم وپذیرای پیامدهای آن نیزباشیم.

مهارت تفکرخلاق

فکرکردن مهارتی است که ازکودکی می آموزیم.مهارت تفکرخلاق ،قدرت کشف وتولید اندیشه ی جدید را برای ما فراهم می آورد.مهارت تفکر خلاق به ما کمک می کند درمواجهه با حوادث ناگوار چگونه احساسات منفی خود را به احساسات مثبت تبدیل کنیم. تفکر خلاق (نوع دیگردیدن) است، دراین تفکرهیچگاه مشکل یک عامل مزاحم به حساب نمی آید بلکه یک فرصت برای کشف راه حل های نو و بدیع تلقی می شود که تاکنون کسی به آن توجه نکرده است.

مهارت تفکرنقادانه

تفکرنقادانه نوعی دیگرازتفکراست. کسب این مهارت به ما می آموزد تا هرچیزی را به سادگی ودربست قبول یا رد نکنیم،ابتدا در مورد آن موضوع سوال واستدلال کنیم ،سپس بپذیریم یا رد کنیم. کسانی که ازتفکر نقادانه برخوردارند ، فریب دیگران را نمی خورند و به راحتی جذب گروه ها وافراد و مواد مخدر نمی شوند،چرا که همواره با سوال کردن به عاقبت کارمی اندیشند.

در مقاله های بعدی همراه ما باشید…

منبع: مقاله های مهارت های زندگی از موسسه فرهنگی آموزشی اشاره زندگی

2+
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *