موضوعات رسمی و غیر‌رسمی سایت هی‌بیب‌هورا

 

همراهان گرامی مدیریت سایت هی‌بیب‌هورا در نظر دارد برای رفاه حال مخاطبین خود، زمان ارائه مطلب هر موضوعی را مشخص سازد.
موضوعات سایت به دو بخش رسمی (موضوعاتی که دارای نویسنده و زمان اختصاصی هستند و به صورت منظم درج می‌گردند.)  و غیر‌رسمی (موضوعاتی که نویسنده اختصاصی ندارند و یا در زمان خاصی بر روی سایت قرار نخواهند‌گرفت.) تقسیم می‌گردند. این تقسیم‌بندی به شرح زیر می‌باشد:

 

موضوعات رسمی:

 

 

 

موضوعات غیر رسمی:

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید