تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی ازدومین دبیر سایت هیبیب هورا

آری دستان پرتوان وعزم استوار بار دگر حدیث پر افتخار پیروزی را می سراید وامروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد.بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه سرکار خانم زهرا سادات هاشم پور دومین دبیر سایت هیبیب هورا در زمینه پیشبرد اهداف متعالی سایت هیبیب هورا تقدیم میداریم.از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت و تداوم حضور و تاثیر آن بزرگوار در راستای دستیابی به اهداف عالیه را مسألت داریم.

 

مطالب مرتبط: