تشکر وقدردانی

تقدیر وسپاس

قطره های کوچک آب اقیانوس بزرگ را می سازند و دانه های کوچک شن ساحل زیبا را …لحظه های کوچک شاید بی ارزش به نظر برسند اما زندگی را می سازند.

به شکرانه ی توفیق و به رسم ادب و ارادت بسی شایسته است از تلاش های بی شایبه و زحمات صادقانه ی آقای علی یادگاری سومین دبیرسایت هیبیب هورا که در برپایی و اجرای برنامه های سایت هیبیب هورا همت و سعی و تلاش مضاعف مبذول داشته اند کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم.با امید به این که همواره توفیق ,رفیق طریق سعادت ,سیادت و سلامت شما باشد.

و تقدیرو تشکراز استاد فرهیخته آقای محسن شیروانی و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه ,هدفی ندارند.
رحمت و ذات الهی همواره شامل حالتان ,چراغ نورانی تجربه گرما بخش زندگیتان و موفقیت روز افزون قرین لحظه های نابتان باد…

 


تقدیم به وجود با ارزشتان …

مطالب مرتبط: